Hastim.com

På Hastim.com ger vi tips och råd till dig som startar eget. Vi ger dig nyttiga nummer och adresser samt allmänna råd som kan vara behjälpliga vid uppstarten av ditt företag.


Vill du veta mer om hur du startar eget företag? 

Gå in på Bolagsverket för mer information. 


 


Asbestsanering Stockholm

2016-10-16 20:01:09

Asbest är hälsofarligt så vi rekommenderar inte att du river det själv. När asbestmaterial rivs frigörs asbestfibrerna och det är en hälsorisk både för den som utför rivningen och för omgivande personer. Fibrerna följer med inandningsluften och förs ner i lungorna där de på sikt kan orsaka bland annat cancer. Att hantera ett så pass farligt material kräver kompetens.

Läs blogginlägg om Asbestsanering

Det krävs expertis att riva och sanera eternit och annat asbestmaterial. Ska du installera nytt VVS eller värmepanna, eller vill riva brandskydd, tak och fasader baserade på asbest och eternit. Anlita ett proffs på Asbestsanering.