Hastim.com

På Hastim.com ger vi tips och råd till dig som startar eget. Vi ger dig nyttiga nummer och adresser samt allmänna råd som kan vara behjälpliga vid uppstarten av ditt företag.


Vill du veta mer om hur du startar eget företag? 

Gå in på Bolagsverket för mer information. 


 


Effektiva team ökar lönsamheten!

2017-05-07 09:44:07

Genom att bygga upp ett effektivt team kommer organisationen att öka sin lönsamhet och effektivitet markant. Det går tex med med ett värdebaserat ledarskap och medarbetarengagemang.

Läs mer om värdebaserat ledarskap och medarbetarengagemang.

 

Högsta möjliga standard för ledarskap

Vi kan hjälpa till att utbilda organisationens ledningsgrupp till en grupp som håller den högsta möjliga standarden för dagens ledare. Efter att ha fått utbildning hos oss kommer man att vara en enad grupp som kan lösa komplicerade problem och fatta värdefulla beslut. Kursperioden sträcker sig till ett halvår och gruppen kommer vara samlad under ett antal heldagar denna perioden. Utbildningen startar med en utvärderingsprocess, så att vi vet exakt vilken effektivitetsnivå ledningsgruppen ligger på vid kursstarten. För de allra bästa resultaten av utbildningen är det positivt om man tillsammans samtidigt arbetar med frågor som är kritiska för organisationen.