Hastim.com

På Hastim.com ger vi tips och råd till dig som startar eget. Vi ger dig nyttiga nummer och adresser samt allmänna råd som kan vara behjälpliga vid uppstarten av ditt företag.


Vill du veta mer om hur du startar eget företag? 

Gå in på Bolagsverket för mer information. 


 


En typ av ledning är värdebaserat ledarskap

2019-08-07 09:17:28
En viktig del av hur det går för ett företag, om man lyckas med det som man vill lyckas med eller inte, är hur ledarskapet ser ut inom organisationen. En typ av ledarskap är ett värdebaserat ledarskap.


Läs mer också här om värdebaserat ledarskap

Detta innebär värdebaserat ledarskap

Vilken typ av ledare som finns inom en organisation kan rimligen ha en påverkan på allt från hur väl medarbetarna samarbetar till hur engagerade de känner sig. En typ av ledarskap som kan finnas inom en organisation, som hos en företagsledning, är alltså ett värdebaserat ledarskap.

Ett värdebaserat ledarskap är ett ledarskap där en kultur skapas inom företaget där alla arbetar mot samma målsättningar och alla stöttar dessa. Ett värdebaserat ledarskap är ett ledarskap som bygger på särskilda värderingar och där medarbetarna är medvetna om vilka värderingar som finns i grunden. Inom en organisation med ett värdebaserat ledarskap finns också en möjlighet för medarbetarna att ta egna beslut utifrån värderingarna och målsättningarna.

För att som ledare lära sig värdebaserat ledarskap så finns det olika typer av kurser som man kan välja att ta del av. I en sådan utbildning får man kunnande kring hur det värdebaserade ledarskapet ser ut och hur man bygger upp en kultur inom företaget eller en annan organisation, hur man skapar grupper som samarbetar samt hur man tar fram målsättningarna som man gemensamt ska arbeta för att uppnå.

Fråga om värdebaserat ledarskap

Om man som företag, förening eller en annan typ av organisation vill lära sig mer om värdebaserat ledarskap eller någon annan typ av ledarskapsstil så kan det vara bra att ta kontakt med ett företag med den här typen av kurser.