Hastim.com

På Hastim.com ger vi tips och råd till dig som startar eget. Vi ger dig nyttiga nummer och adresser samt allmänna råd som kan vara behjälpliga vid uppstarten av ditt företag.


Vill du veta mer om hur du startar eget företag? 

Gå in på Bolagsverket för mer information. 


 


Laga & byta tak - långsiktigt avgörande för fastighetsvärdet!

2016-03-24 08:43:30

När man äger en fastighet innebär det konstant underhåll för att undvika att fastigheten tappar i värde och att den fortsätter hålla måttet år efter år. Genom att underhålla kontinuerligt undviker man också att kostnaderna för renovering och underhåll drar iväg allt för mycket, vilket kan vara fallet om man ger sig på ett område som har stått orört under många år, kanske flera decennier.

Renovera ditt tak idag

För en fastighetsägare är det en mycket smart investering att kontinuerligt se över byggnadens alla aspekter och göra en tydlig budget och tidsplan för vilka områden som ska renoveras och uppdateras detta år, samt nästa och nästa. Detta kan också göras tillsammans med en byggnadsexpert som kan komma med tips och råd för hur man bäst går till väga, och vilka områden som bygger på varandra och som därför bör följa på varandra i en renoveringsplan. Att till exempel måla om fasaden, för att i nästa steg byta fönster kan göra att fasadmålningen förstörs och behöver göras om. Grundlig planering undviker sådana fadäser och skapar en tydligare bild för hur arbetet ska gå till.

 

Planera en takrenovering

Taket är en stor del av fastigheten som lätt uppfattas som dyr och krånglig att ge sig på. Eftersom man ofta inte ser taket med blotta ögat från marken, eller bara uppfattar delar av det bitvis, är det lätt att taket hamnar i skymundan och inte prioriteras. Plötsligt har det gått flera år och taket har blivit i ännu sämre skick och behöver nu inte bara lagas, utan kanske rent av bytas ut helt. Fundera också på om taket ska bytas ut och ersättas med samma material som nu, eller något annat.

 

Professionell assistans eller inte

Innan man tar itu med ett takprojekt är det bra att funderar över vad som ska göra och hur arbetet ska gå till väga. Det är naturligtvis möjligt för en privatperson att laga eller byta ut ett tak på egen hand, men även om man väljer att inte utnyttja professionell hjälp kan man behöva be om hjälp av en granne eller familjemedlem eftersom allt arbete på höga höjder är förenat med viss fara och kräver försiktighet och noggrannhet. Det är ofta rekommenderat att anlita en byggkonsult och kunniga hantverkare för just takarbeten, men det kan också vara en prisfråga. Det går dock inte att komma ifrån att professionella yrkesmän ofta är snabbare än amatörer, vilket kan vara en fördel vid just takarbeten eftersom det inte är bra med ett blottat tak alltför länge med hänsyn till väder och vind.