Hastim.com

På Hastim.com ger vi tips och råd till dig som startar eget. Vi ger dig nyttiga nummer och adresser samt allmänna råd som kan vara behjälpliga vid uppstarten av ditt företag.


Vill du veta mer om hur du startar eget företag? 

Gå in på Bolagsverket för mer information. 


 


Bolagsformer

När du har bestämt dig för att starta ett företag måste du även bestämma dig för vilken bolagsform eller företagsform du vill ha. Det finna flera olika bolagsformer och de fungerar på olika sätt.

Din verksamhet och dess utformning bestämmer vilken bolagsform du väljer. Frågorna som kan avgöra är vilken typ av verksamhet du ska bedriva och om du ska vara ensamföretagare eller ha en kompanjon.

Oavsett vilken företagsform du ska ha måste du ansöka om F-skattsedel hos Skatteverket. Utan en godkänd F-skattsedel får du inte vara verksam.

 

De olika bolagsformerna

Enskild näringsverksamhet

Denna bolagsfrom kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Du behöver inte ha ett satsat kapital och det finns ingen klar gräns mellan ditt företags ekonomi och din privatekonomi.

 

Handelsbolag/Kommanditbolag

Handelsbolag kan vara bra om ni är två eller fler personer som tillsammans ska starta ett företag. Det finns inget krav på satsat kapital i denna boalgsform men båda ägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag är en variant av ett handelsbolag där minst en av ägarna är obegränsat ansvarig för företagets skulder och de andra är ansvariga med satsat kapital.

 

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Du/ni behöver är ett aktiekapital på minst 50.000 kronor och det personliga ansvaret är i princip begränsat till aktiekapitalet.

 

Ekonomisk förening

Ni måste vara minst tre personer för att starta en ekonomisk förening och syftet med föreningen ska vara medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemmarna ska också vara delaktiga i verksamheten. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är ungefär som i ett aktiebolag där ansvaret är begränsat till medleminsatsen.

 

Vill du läsa mer om de olika bolagsformerna kan du besöka denna sidan.