Hastim.com

På Hastim.com ger vi tips och råd till dig som startar eget. Vi ger dig nyttiga nummer och adresser samt allmänna råd som kan vara behjälpliga vid uppstarten av ditt företag.


Vill du veta mer om hur du startar eget företag? 

Gå in på Bolagsverket för mer information. 


 


Fjärrvärme – det klimatsmarta valet

2021-03-12 14:12:37

Går du i tankarna på att byta värmesystem? Då finns det flera faktorer att beakta innan du gör ett aktivt val. Bland annat faktorer som pris, miljö och driftsäkerhet. Många pratar om att fjärrvärme är det klimatsmarta valet – men på vilket sätt? Och vad har fjärrvärmen för egenskaper som andra värmesystem inte har? Vi på Hastim reder ut svaren!

Fjärrvärme

Fjärrvärmens egenskaper

Fjärrvärmen förs till ditt hus i form av vatten som hettats upp i ett kraftvärmeverk. I ditt hem ansluts nätet med två rör till en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen finns två inbyggda värmeväxlare, en för kranvattnet och en för vattnet i element eller golvvärme. Värmeväxlarna omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till värme i huset och varmvatten i kranar och dusch. Det avkylda vattnet transporteras sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att värmas upp åter igen på nytt. Väljer du att installera fjärrvärme i din fastighet kan du vara säker på att du gör har du gjort en bra investering för både ditt hus, din plånbok och för miljön. Fjärrvärme som värmesystem är en trygg och bekväm lösning, varmvattnet tar inte slut och fjärrvärmecentralen har hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Tar vara på naturens resurser

Att fjärrvärme är ett alternativ som gynnar miljön råder inga tvivel om. Detta bero på att fjärrvärmen tar tillvara på jordens resurser som annars skulle gått förlorade. I produktionen av fjärrvärme används nämligen rester från skogsindustrin, som exempelvis grenar, toppar, spån och annat träavfall som annars skulle gått till spillo. De bränslen som används i fjärrvärmeproduktionen tillhör de förnybara energikällorna som ingår i naturens kretslopp. Det innebär att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Då kan man ta vara på den inbundna energin innan kolets släpps ut, istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta.

Mer om fjärrvärme

Vill du läsa mer om fjärrvärme? Gå in på Solör Bioenergis hemsida och läs mer om att installera fjärrvärme.