Hastim.com

På Hastim.com ger vi tips och råd till dig som startar eget. Vi ger dig nyttiga nummer och adresser samt allmänna råd som kan vara behjälpliga vid uppstarten av ditt företag.


Vill du veta mer om hur du startar eget företag? 

Gå in på Bolagsverket för mer information. 


 


Kika in i juridikens värld: Lagen om brottmål

2020-12-18 14:03:01

 

Brottmål är beteckningen på den typ av mål där åtal väckts med påstående att den tilltalade eller de tilltalade begått brott.

Vilken typ av brott det handlar spelar i sammanhanget mindre roll. Ett brottmål börjar ofta hos tingsrätten genom att domstolen utser, förordnar, en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde när ett brott har begåtts.

 

Har du utsatts för brott kan du anlita målsägandebiträde. Kostanden för målsägandebiträdet stannar på staten och det står dig fritt att välja den brottmålsadvokat du har förtroende för. Det är en fördel om ett målsägandebiträde kopplas in tidigt i ett mål.

 

Brottmål advokat

 

Advokat inom brottmål

Den som har utsatts för ett brott kallas för brottsoffer eller målsägande. Denne person har alltid rätt till ett så kallat målsägandebiträde och kommer att bistå målsäganden under hela rättsprocessen. Det är också målsägarbiträdets uppgift att undersöka möjligheten till skadestånd.

 

I det flesta fall står även staten för kostnaden för en advokat, så du betalar inget för ditt juridiska ombud. Den som misstänks för brott har rätt till en offentlig försvarare beroende på vad målet rör samt om man riskerar annan brottspåföljd än böter och/eller villkorlig dom. Detta gäller även för fall där företag är inblandat, så kallade ekobrott.

 

Att ta hjälp av en brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat har som uppgift att bistå dig under hela processens gång samt under själva rättegången. När man hamnat i en rättsprocess är det vanligt med oro inför själva ärendet men även osäkerhet om hur rättssystemet fungerar. Med en trygg och kunnig brottmålsadvokat vid sin sida känns det garanterat betydligt säkrare.

Att ha en advokat vid sin sida gör att du är blir väl förberedd genom alla stegen som en rättsprocess innebär. Prima Advokatbyrå är en advokatbyrå i Borås & Göteborg med stor kompetens inom brottmål. Vare sig du är ett brottsoffer eller misstänkt ser de till att du får den bästa tänkbara hjälpen vid brottmål.